Montering

Trin 1

  • Hæv bilen med en donkraft eller lift
  • Afmonter hjulet
  • Afmonter fjederen (ikke nødvendigt på biler, hvor fjederen i monteret tilstand kan spændes med en fjederspænder - her er det nok at lægge SPACCER® i når fjederen er spændt)

Trin 2

  • Læg SPACCER® i øverst (alternativt nederst)
Om SPACCER® lægges i over eller under fjederen, afhænger af din biltype. Det nøjagtige monteringssted fremgår af det særskilte blad til monteringsvejledningen..

Trin 3

  • Monter fjederen med SPACCER® igen – færdig