Μέγιστη δυνατή ανύψωση / Υπολογισμός εναπομένουσας διαδρομής ανάρτησης

Το μέγιστο ύψος της ανύψωσης περιορίζεται από την εναπομένουσα διαδρομή ανάρτησης. Για την εγγραφή στην TÜV σύμφωνα με το άρθρο 21 ή 9 (2) του νόμου περί χορηγήσεως εγκρίσεως τύπου των οχημάτων (StVZO), απαιτείται εναπομένουσα διαδρομή ανάρτησης μετά από την ανύψωση τουλάχιστον 4 cm. Η τήρηση της απαιτούμενης εναπομένουσας διαδρομής ανάρτησης εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ανύψωση. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες των φρένων, οι άξονες μετάδοσης κίνησης, τα ακραξόνια και το σασί παραμένουν εντός του εύρους ανοχής που δοκιμάστηκε από την TÜV (ενημερωτικό δελτίο 751 της TÜV, παράρτημα II).

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΘΕΊ ΤΟ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΜΈΤΡΗΣΗΣ, ΜΕΤΡΆΤΕ ΠΆΝΤΑ ΤΗΝ ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΜΈΝΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΠΡΏΤΑ! ΠΡΙΝ ΑΠ' ΑΥΤΟ, ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΥΨΩΘΕΙ (Π.Χ. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ)

Πώς να προσδιορίσετε τη μέγιστη δυνατή ανύψωση:

  1. Σημειώστε το μέσο του τροχού με κολλητική ταινία και μετρήστε κάθετα μέχρι την άκρη του φτερού.
  2. Σε κατάσταση ηρεμίας, μετρήστε την απόσταση μεταξύ του σημειωμένου μέσου του τροχού και κάθετα προς τα πάνω μέχρι το άκρο του φτερού (εικόνα Α) και σημειώστε την τιμή (ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα να μετράτε το όχημα πρώτα σε κατάσταση ηρεμίας και μετά σε αποσυμπιεσμένη κατάσταση, διαφορετικά το αποτέλεσμα της μέτρησης θα είναι λανθασμένο).
  3. Ανυψώστε το αμάξωμα χρησιμοποιώντας ένα γρύλο ή μια πλατφόρμα ανύψωσης.
  4. Τώρα το όχημα είναι πλήρως εκτεταμένο από τους τροχούς και οι τροχοί δεν έρχονται σε επαφή με το έδαφος (εικόνα Β). Τώρα μετρήστε ξανά την απόσταση μεταξύ του μέσου του τροχού και του κάτω άκρου του φτερού.
Εικόνα Α
Εικόνα Α: όχημα σε κατάσταση ηρεμίας (συμπιεσμένη ανάρτηση) Σημεία μέτρησης: μέσο φτερού και μέσο τροχού ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μην ανυψώνετε το όχημα πριν από τη μέτρηση, διαφορετικά το αποτέλεσμα της μέτρησης θα είναι λανθασμένο!
Εικόνα Β
Εικόνα Β: όχημα εκτεταμένο Σημεία μέτρησης: μέσο φτερού και μέσο τροχού

Βελτιστοποίηση διαδρομής ανάρτησης

Προτού ξεβιδώσετε το αμορτισέρ, μετρήστε πόσο σπείρωμα είναι ελεύθερο προς τα πάνω. Εναλλακτικά, μπορείτε στη συνέχεια να τοποθετήσετε ροδέλες γύρω από τον ελεύθερο χώρο. Αυτό αυξάνει την εναπομένουσα διαδρομή ανάρτησης (μεγαλύτερη άνεση κατά την οδήγηση)

2134Ρουλεμάν γονάτου ανάρτησηςΡοδέλες ΣτάνταρΓνήσια ράβδος εμβόλουΡάβδος εμβόλου?

Η εναπομένουσα διαδρομή ανάρτησης μπορεί να αυξηθεί με ροδέλες. Τοποθετήστε τις ανάμεσα στη ράβδο εμβόλου και το ρουλεμάν γονάτου ανάρτησης, όπως απαιτείται. Αυτό αυξάνει την εναπομένουσα διαδρομή ανάρτησης για μεγαλύτερη άνεση κατά την οδήγηση. Αν αυτή η διαδρομή ανάρτησης δεν επαρκεί, προσφέρουμε προαιρετικά επέκταση της ράβδου εμβόλου κατόπιν παραγγελίας στοwww.spaccer.com

Παράδειγμα:

Στο παράδειγμα που παρατίθεται, το όχημα μπορεί να ανυψωθεί έως και 6,0 cm.

Απόσταση πλήρους έκτασης (Εικόνα Β) 49,0 cm
Απόσταση συμπίεσης (Εικόνα A) – 39,0 cm
Διαδρομή ανάρτησης10,0 cm
Απαιτούμενη ελάχιστη διαδρομή ανάρτησης– 4,0 cm
Μέγιστη πιθανή ανύψωση= 6,0 cm
1234
SPACCER (1,2cm)1,2 cm2,4 cm3,6 cm4,8 cm
SPACCER (1,2 cm) με προαιρετικό προφίλ από καουτσούκ (0,3 cm)1,5 cm3,0 cm4,5 cm6,0 cm
ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΑΝΎΨΩΣΗ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΊΝΕΙ ΜΙΑ ΕΝΑΠΟΜΈΝΟΥΣΑ ΔΙΑΔΡΟΜΉ ΑΝΆΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 4 CM!

Βοήθεια υπολογισμού