Impressum / datavern

Industriestr 27
89257 Illertissen
Tyskland

Telefon: +49 7303 2222
Telefaks: +49 7303 2002

e-Mail: info@remove-this.spaccer.com
Internet www.spaccer.com

Direktør: Franz Hamann
Registerdomstol Neu-Ulm
Omsetn.avg.-ID-nr.: DE 130 797 435

Erklæring om datavern

Det er svært viktig for oss at dine data beskyttes ved fastsetting, behandling og bruk i forbindelse med ditt besøk på hjemmesiden vår. Dataene dine beskyttes innenfor rammen av lovfestede forskrifter. Under finner du informasjon om hvilke data som registreres når du besøker hjemmesiden og hvordan disse dataene brukes:

  1. Fastsetting og behandling av data
    All tilgang til vår hjemmeside og all åpning av dokumenter som finnes på hjemmesiden, protokollføres. Lagringen brukes internt til systemrelaterte og statistiske formål. Følgende informasjon protokollføres: Navnet på filen som åpnes, dato og klokkeslett for åpningen, overført datamengde, melding om vellykket åpning, nettleser og domenet som sjekker. I tillegg protokollføres IP-adressene til datamaskinen som sjekker. Videre personrelaterte data registreres bare hvis opplysningene er gitt frivillig innenfor rammen av en forespørsel eller registrering.
  2. Bruk og videreformidling av personrelaterte data
    I den grad du har stilt personrelaterte data til disposisjon for oss, vil vi bruke disse kun til å svare på spørsmål fra deg, til å avvikle avtaler vi har inngått med deg og til teknisk administrasjon. Dine personlige data videreformidles kun til tredjeparter eller annet hvis det er nødvendig for avvikling av kontrakten eller for avregninger og du har godkjent det på forhånd. Du har rett til å tilbakekalle denne godkjenningen med framtidig virkning på et hvilket som helst tidspunkt. Lagrede personlige data slettes hvis du tilbakekaller godkjenningen for lagring, hvis din kunnskap ikke lenger trengs for å oppfylle hensikten med lagringen eller hvis lagringen av andre lovfestede grunner ikke er tillatt.
  3. Opplysningsrett
    På skriftlig forespørsel gir vi deg gjerne informasjon om de data som er lagret om deg. Sikkerhetsinformasjon: Vi er, ved bruk av alle tekniske og organisatoriske muligheter, nøye med å lagre personlige data på en slik måte at de ikke er tilgjengelige for tredjeparter. Ved komemunikasjon per e-post kan vi ikke garantere fullstendig datasikkrhet, derfor anbefaler vi deg å bruke vanlig post ved fortrolig informasjon.

Haftungsausschluss

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, daß man durch das Anbringen eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, daß man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Auf diesen Seiten und den Seiten innerhalb unserer Firmengruppe sind Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für alle Links auf diesen Seiten gilt: Wir betonen ausdrücklich, daß wir keinerlei Einfluß auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf dieser Homepage und machen uns ihre Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser Homepage angebrachten Links.