Klientët industrialë

A jeni i interesuar për SPACCER në kompaninë tuaj? Ne ju sigurojmë një certifikatë pjesësh (Seksioni 19 Paragrafi 3, Nr. 4 StVZO) dhe një leje të përgjithshme të funksionimit (ABE sipas Seksionit 20 StVZO). Ne do të ishim të lumtur t'ju këshillonim pa ndonjë detyrim: info@spaccer.com