Instalimi

Hapi 1

  • Ngrijeni automjetin me krik ose platformën ngritëse
  • Hiqni rrotën
  • Hiqeni sustën e bobinës

Hapi 2

  • Fusni pjesën e sipërme SPACCER® (ose të poshtme)

Hapi 3

  • Instaloni sustën e suspensionit me SPACCER®-in e montuar - mbaroi.