Skip to main content
⬑ SPACCER USA?

Drugi / Novi model

Svaki Spaccer izrađujemo egzaktno prema broju šasije u 3D postupku. Tako dobijate SPACCER® koji se 100% savršeno uklapa sa garancijom. Usled visoke kompleksnosti proizvodnje, vreme isporuke iznosi oko 8-14 radnih dana. Unesite vaše podatke za vozilo kako biste proverili da li se vaši podaci za oprugu već nalaze u našoj bazi podataka. Ukoliko da, odmah potom možete da izračunate cenu za njeno podizanje.