Уграднја

1 Коеак

  • Возило подићи уз помоч дизалице за ауто.
  • Скинути точак.
  • Скинути опругу (није потребно код возила код којих је опруга у уграђеном облику затегнута са опружном стегом - у том случају SPACCER® може једноставно да се постави на затегнуту опругу)

2. Коеак

  • SPACCER® горе (алтернатива доље) поставити
Да ли се SPACCER® поставља изнад или испод опруге овиси о томе, којем типу припада ваше возило. Тачна позиција уградње приказана вам је у додатку упутства.

3. Коеак

  • Опругу са SPACCER®-м поново уградите - и ГОТОВО