Το SPACCER® είναι η λύση για την ανύψωση οχημάτων όλων των κατασκευαστών και μοντέλων

Το σύστημα ανύψωσης SPACCER® επιτρέπει την εύκολη και μεμονωμένη ανύψωση οχημάτων στο μπροστινό και/ή στον πίσω άξονα του οχήματός σας έως και 48mm. Τα πλεονεκτήματά σας:

 

Περισσότερες πληροφορίες: