Максимална можна висина на суспензија / Одредување на преостанатото движење на амортизерот

Максималната висина на суспензијата е ограничена со преостанатото движење на амортизерот. За TÜVрегистрација според §21 односно §19 (2) StVZO, преостанатото движење на амортизерот дозволено според висината на суспензијата е минимум 4 cm. Ако се придржувате до преостанатото движење на амортизерот, висината на суспензија ќе биде загарантирана без проблеми. Така, цревата за сопирачките, погонските вратила, оските и шасијата остануваат во опсегот на толеранција тестирани од страна на TÜV (брошура TÜV 751, Додаток II).

ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД МЕРЕЊЕТО ДА НЕ БИДЕ ПОГРЕШЕН, ВЕ МОЛИМЕ СЕКОГАШ ПРВО МЕРЕТЕГО РАСТОЈАНИЕТО ВО СОСТОЈБА КОГА ВОЗИЛОТО НЕ Е КРЕНАТО! ВОЗИЛОТО НЕ СМЕЕ ДАБИДЕ КРЕНАТО (ПР. СО ПЛАТФОРМА ЗА КРЕВАЊЕ

Одредување на максималната можна висина на суспензијата:

  1. Обележете го центарот на тркалото со леплива лента и измерете вертикално сè до работ на крилото над тркалото.
  2. Во состојба на мирување, измерете го растојанието помеѓу означениот центар на тркалото и вертикално сè до работ на краилото над тркалото (слика А) и запишете ја вредноста (ВНИМАНИЕ: Секогаш мерете го возилото прво во состојба на мирување, потоа во крената состојба, инаку резултатот од мерењето ќе биде неточен).
  3. Подигнете ја каросеријата со помош на дигалка или платформа за кревање.
  4. Сега возилото е кренато и тркалата немаат контакт со подот (слика Б). Сега повторно измерете го растојанието помеѓу центарот на тркалото и долниот раб на крилото над тркалото.
Слика А
Слика А: возило во мирување (некренато) Точки за мерење: средината на крилото и центарот на тркалото ВАЖНО! Не кревајте го возилото пред ова мерење, во спротивно резултатот од мерењето ќе биде неточен!
Слика Б
Слика Б: кренато возило Точки за мерење: средината на крилото и центарот на тркалото

Оптимизација на движењето на амортизерот

Пред да го одвртите амортизерот, измерете уште колку слободни навои има нагоре. Алтернативно, можете да монтирате подлошки околу слободната димензија. Така се зголемува движењето на амортизерот (поголема удобност при возењето)

2134Лежиште на амортизерПодлошки СтандардноОригинален клипКлип?

Преостанатото движење на амортизерот може да се зголеми со подлошка за плочката на лежиштето. Наместете ја помеѓу клипот и лежиштето на амортизерот. Така се зголемува движењето на амортизерот за поголема удобност при возењето. Ако тоа движење не е доволно, нудиме опција за продолжување на клипот која може да се нарача на www.spaccer.com

Пример

Во спротивна ситуација, висината на суспензијата на возилото може да се изведе до 6,0 cm.

Растојание кога е кренато (слика Б)49,0 cm
Растојание кога не е кренато (слика А)– 39,0 cm
Движење на амортизерот од 10,0 cm
Пропишано минимално движење на амортизерот– 4,0 cm
Максимална можна висина на суспензија= 6,0 cm
1234
SPACCER (1,2cm)1,2 cm2,4 cm3,6 cm4,8 cm
SPACCER (1,2cm) сонезадолжителен гумен профил (0,3cm)1,5 cm3,0 cm4,5 cm6,0 cm
ПО КРЕВАЊЕТО НА СУСПЕНЗИЈАТА, МОРА ДА ИМА НАЈМАЛКУ 4 CM ПРОСТОР ЗА ДВИЖЕЊЕ НА АМОРТИЗЕРОТ!

Математичка помош