Skip to main content

स्पेसर सबै बनोटहरु र नमुनाहरुको लागि उचाल्ने समाधान हो l

स्पेसर लिफ्टिंग प्रणालीले एउटा सजिलो र छिटो तपाइको सवारीलाइ अगाडी र/अथवा पछाडी ४८ एमएम सम्म उचाल्न सक्छ l तपाइको फाइद

ाहरु:

SPACCER in सबै सवारी साधनहरुमा फिट

SPACCER® सबै मूल स्प्रि andहरू र सबै सहायक स्प्रि ,हरू, कुण्डल स्प्रि andहरू र पातका स्प्रि .हरू फिट हुनेछ। लिफ्ट किट दुबै मानक तेल सदमे अवशोषक र ग्यास सदमे अवशोषकहरू (हवा निलम्बन) मा स्थापना गर्न सकिन्छ।

323

निर्माता

7.366

मोडेलहरू

60.623

सस्पेंशन स्प्रि .हरू