Skip to main content

स्पेसर लिफ्टिंग किटहरुको लागि मूल्य सुची

स्पेसर एउटा उच्च शक्तिको उच्च गुणस्तर आलुमिनियम कोइल हो प्रत्येक सवारी कोइल स्प्रिंगको लागि ठिक फिट हुन्छ l एउटा स्पेसर प्रयोग गरेर तपाइले सबै बनोट र नमुनाको सवारीहरु ५० एमएम सम्म उठाउन सक्नु हुन्छ l एउटा मात्र स्पेसरले तपाइको कारको कुनै पांग्र १२ एमएम उचाल्ने छ l

स्पेसर सेट

प्रत्येक सेटको लागि एउटा एक्सेल .४७ इन्च (१२ एम्एम्)ले उठाउनको लागि

बढीमा ४ स्पेसरहरु थाक गर्न सकिन्छ l १.९ इन्च (४८ एम्एम्) सम्म को लिफ्टहरु प्रदान गर्छ l एउटा सेटमा २ स्पेसरहरु संलग्न हुन्छन् l

150,42 €

/ सेट

भ्याट र ढुवानी खर्च समावेश नगरीकन

{f:translate (key:'pricingHeader')}
१ सेट (.४७ इन्च/ १२ एमएम) २ सेट (.९७ इन्च/ २४ एमएम) ३ सेट (१.४२ इन्च/ ३६ एमएम) ४ सेट (१.८९ इन्च/ ४८ एमएम)
अगाडीको लिफ्ट 150,42 € 300,84 € 451,26 € 601,68 €
पछाडीको लिफ्ट 150,42 € 300,84 € 451,26 € 601,68 €
अगाडी र पछाडीको लिफ्ट 300,84 € 601,68 € 902,52 € 1.203,36 €

स्पेसर सेटको रबर प्रोफाइलहरु

.१२ इन्च (३ एमएम) को लागि अतिरिक्त लिफ्ट प्रत्येक स्पेसर सेटको लागि

२.३६ इन्च (६० एमएम)सम्मको लिफ्टहरु सक्षम बनाउछ जब स्पेसर लिफ्टहरुसँग संयोजनमा प्रयोग गरिन्छ l एउटा सेटमा २ रबर प्रोफाइलहरु संलग्न हुन्छ l

41,93 €

/ सेट

भ्याट र ढुवानी खर्च समावेश नगरीकन

{f:translate (key:'ZubehoerPreiseSpaccerRubber')}

स्पेसर सेट für Blattfedern

प्रत्येक सेटको लागि एउटा एक्सेल .४७ इन्च (१२ एम्एम्)ले उठाउनको लागि

बढीमा ४ स्पेसरहरु थाक गर्न सकिन्छ l १.९ इन्च (४८ एम्एम्) सम्म को लिफ्टहरु प्रदान गर्छ l एउटा सेटमा २ स्पेसरहरु संलग्न हुन्छन् l

150,42 €

/ सेट

भ्याट र ढुवानी खर्च समावेश नगरीकन

{f:translate (key:'pricingHeader')}
१ सेट (.४७ इन्च/ १२ एमएम) २ सेट (.९७ इन्च/ २४ एमएम) ३ सेट (१.४२ इन्च/ ३६ एमएम) ४ सेट (१.८९ इन्च/ ४८ एमएम)
अगाडीको लिफ्ट 150,42 € 300,84 € 451,26 € 601,68 €
पछाडीको लिफ्ट 150,42 € 300,84 € 451,26 € 601,68 €
अगाडी र पछाडीको लिफ्ट 300,84 € 601,68 € 902,52 € 1.203,36 €