स्पेसर लिफ्टिंग किटहरुको लागि मूल्य सुची

स्पेसर एउटा उच्च शक्तिको उच्च गुणस्तर आलुमिनियम कोइल हो प्रत्येक सवारी कोइल स्प्रिंगको लागि ठिक फिट हुन्छ l एउटा स्पेसर प्रयोग गरेर तपाइले सबै बनोट र नमुनाको सवारीहरु ५० एमएम सम्म उठाउन सक्नु हुन्छ l एउटा मात्र स्पेसरले तपाइको कारको कुनै पांग्र १२ एमएम उचाल्ने छ l

कृपया छान्नुहोस्:

पछाडी

SPACCER

स्पेसर सेट

प्रत्येक सेटको लागि एउटा एक्सेल .४७ इन्च (१२ एम्एम्)ले उठाउनको लागि
बढीमा ४ स्पेसरहरु थाक गर्न सकिन्छ l १.९ इन्च (४८ एम्एम्) सम्म को लिफ्टहरु प्रदान गर्छ l एउटा सेटमा २ स्पेसरहरु संलग्न हुन्छन् l

134 € / सेट

भ्याट र ढुवानी खर्चहरु बाहेकमाग
 
SPACCER
१ सेट (.४७ इन्च/ १२ एमएम) २ सेट (.९७ इन्च/ २४ एमएम) ३ सेट (१.४२ इन्च/ ३६ एमएम) ४ सेट (१.८९ इन्च/ ४८ एमएम)
अगाडीको लिफ्ट 134 € 267 € 401 € 534 €
पछाडीको लिफ्ट 134 € 267 € 401 € 534 €
अगाडी र पछाडीको लिफ्ट 267 € 534 € 802 € 1.069 €

अतिरिक्त सामानहरु

स्पेसर सेटको रबर प्रोफाइलहरु

.१२ इन्च (३ एमएम) को लागि अतिरिक्त लिफ्ट प्रत्येक स्पेसर सेटको लागि
२.३६ इन्च (६० एमएम)सम्मको लिफ्टहरु सक्षम बनाउछ जब स्पेसर लिफ्टहरुसँग संयोजनमा प्रयोग गरिन्छ l एउटा सेटमा २ रबर प्रोफाइलहरु संलग्न हुन्छ l

36 € / Set

भ्याट र ढुवानी खर्च समावेश नगरीकनमाग
 
स्पेसर रबर प्रोफाइल