Montering

Trinn 1

  • Hev bilen ved hjelp av en jekk eller en løfteplattform
  • Demonter hjulet
  • Demonter fjæren (ikke nødvendig for biler hvor fjæren kan strammes med en fjærstrammer når den er montert - SPACCER kan da ganske enkelt legges inn når fjæren er strammet)

Trinn 2

  • Legg inn SPACCER® over (eventuelt under)
Om SPACCER® legges inn over eller under fjæren er avhengig av biltypen. Nøyaktig monteringsposisjon finner du i vedlegget til monteringsinstruksjonen.

Trinn 3

  • Monter fjæren igjen med SPACCER - ferdig