Skip to main content

Импрессум / Заштита података

Industriestr 27
89257 Illertissen
Немачка Телефон: +49 7303 2222
Фаџ: +49 7303 2002 Е-маил: info@spaccer.com
Интернет www.spaccer.com Пословођа: Franz Hamann
Надлежан суд Neu-Ulm
Порески бр.: DE 130 797 435

Изјава о зсаштити података

ЗаштитаВаших особних података при анкети, обради и кориштенју приликом Вашег посета нашој интернет страници врло нам је важна. Ваши подаци бити ће заштићени у оквиру законских прописа. Следе информације који подаци су за време Вашег посета нашој интернет страници прикуплјени и како ће бити коришчени:

  1. Анкета и обрада података
    Сваки приступ нашој интернет страници и сваки опозив датотеке оставлјене на нашој страници бити ће протоколиран. Спреманје користи интерној системској и статистичкој сврси. Протоколирани ће бити: Име опозване датотеке, датум и време опозива, пренесена количина података, дојава о успешном опозиву, Wебброwсер и започета домена. Додатно ће бити протоколирана ИП адреса рачунала с којег се шаљу подаци. Даљњи особни подаци бити ће само тада обухваћени, ако их добровољно даете или примерице у склопу упита или регистрације.
  2. Кориштење и прослеђивање особних података
    Када нам на располагање ставите Ваше особне податке, они ће се користити само за одговор на Ваш упит, за закључивање уговора с вама и за техничку администрацију. Ваши особни подаци ће се проследити трећој особи само у сврху обраде уговора, сврху наплате или ако сте ви на то претходно пристали. Имате право у било које доба опозвати Ваш пристанак с учинком у будућности. Брисање похрањених особних података уследит ће када особно опозовете пристанак на похрањивање, када ваше сазнање за испуњење, заједно са попратним образложењем више није потребно или када ваше похрањивање из других правних разлога није дозвољено.
  3. Право на обавештеност
    Уз писмени упит радо ћемо вас информирати о вашим похрањеним особним подацима. Сигурносна напомена. Трудимо се ваше особне податке помоћу свих техничких и организацијских могућности похрањивати на начин да нису доступни трећој особи. При комуникацији путем емаила с наше стране не можемо јамчити потпуну сигурност података, из тог разлога вам саветујемо код поверљивих информација да користите слање поштом.

Изјава о одрицању одговорности

Пресудом од 12. Маи. 1998 Чандесгерицхта Хамбург у Немачкој одлучено је да се за поставлјанје линкованих садржаја повезаних страница по пореби може одговарати. То може, према ЛГ, само бити спречено ако се изричито дистанцира од тих садржаја. На овим страницама и на страницама унутар наше групе поставлјени су линкови на друге интрернет странице. За све линкове на овим страницама вреди: Ми изричито наглашавамо да немамо никакав утецај на уређенје и садржај повезаних страница. Стога се овиме изричито дистанцирамо од свих садржаја свих повезаних страница на овој страници те нам нјихов садржај не приппада. Ова изјава вреди за све на овој страници непримерене линкове.