Skip to main content
⬑ SPACCER USA?

Annat / Ny modell

Vi tillverkar varje Spaccer efter exakta chassinummer i 3D-proceduren. Således får du en 100 % anpassad SPACCER® som har garanti. På grund av de höga produktionskostnaderna är leveranstiden cirka 8–14 arbetsdagar. Ange ditt fordons uppgifter för att kontrollera om uppgifterna redan finns i vår databas. Om så är fallet kan du direkt beräkna priset för din uppgradering.