Монтаж

Стъпка 1

  • Повдигнете автомобила с помощта на крик или подемна платформа
  • Демонтирайте колелото
  • Демонтирайте пружината (не е необходимо при автомобили, на които пружината в монтирано състояние може да се обтегне със скоба за пружини – SPACCER могат да се поставят лесно към обтегнатите пружини)

Стъпка 2

  • Поставете SPACCER® отгоре (или отдолу) на пружината
Поставянето на SPACCER® над или под пружината зависи от типа автомобил. Точното положение на монтаж можете да видите в приложението към ръководството за монтаж..

Стъпка 3

  • Монтирайте отново пружината заедно със SPACCER – и готово