Εγκατάσταση

Βήμα 1

  • Ανασηκώστε το όχημα με τη βοήθεια γρύλου ή εξέδρας ανύψωσηςa
  • Απεγκαταστήστε τον τροχό
  • Αποσυναρμολογήστε το ελατήριο (δεν χρειάζεται σε οχήματα, όπου το τοποθετημένο ελατήριο μπορεί να τεντωθεί με έναν εντατήρα ελατηρίων - τα SPACCER σε αυτή την περίπτωση μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα στο τεντωμένο ελατήριο)

Βήμα 2

  • Τοποθετήστε το SPACCER® επάνω (εναλλακτικά κάτω)
Εάν τα SPACCER® θα τοποθετηθούν επάνω ή κάτω από το ελατήριο εξαρτάται από τον τύπο του οχήματός σας. Η ακριβής θέση εγκατάστασης περιγράφεται στην προσθήκη των οδηγιών εγκατάστασης.

Βήμα 3

  • Τοποθετήστε ξανά το ελατήριο με το SPACCER – Έτοιμο