Skip to main content

הוא הפתרון המושלם להגבהת רכבים מכל היצרנים והדגמים SPACCER

מערכת ההגבהה של SPACCER® מאפשרת הגבהה פשוטה ואינדיבידואלית של הסרן הקדמי ו/או האחורי של הרכב שלך בעד ל-48 מ"

מ. היתרונות עבורך:

SPACCER® מתאים בכל הרכבים

SPACCER® יתאים למעיינות המקוריים של את כל ולכל קפיצי אביזר, קפיצי סליל וקפיצי עלים. ניתן להתקין את ערכת ההרמה הן על בולמי שמן סטנדרטיים והן על בולמי גז (מתלי אוויר).

321

יצרן

7.325

דוגמניות

60.285

קפיצי מתלים