Skip to main content
⬑ SPACCER USA?

הוא הפתרון המושלם להגבהת רכבים מכל היצרנים והדגמים SPACCER

מערכת ההגבהה של SPACCER® מאפשרת הגבהה פשוטה ואינדיבידואלית של הסרן הקדמי ו/או האחורי של הרכב שלך בעד ל-48 מ"

מ. היתרונות עבורך:

SPACCER® מתאים בכל הרכבים

SPACCER® יתאים למעיינות המקוריים של את כל ולכל קפיצי אביזר, קפיצי סליל וקפיצי עלים. ניתן להתקין את ערכת ההרמה הן על בולמי שמן סטנדרטיים והן על בולמי גז (מתלי אוויר).

307

יצרן

6.906

דוגמניות

56.837

קפיצי מתלים