Skip to main content
⬑ SPACCER ру́сский?

חשב את המחיר עכשיו

כאן תוכל להזמין את מערכת ההגבהה ®SPACCER עכשיו. ה-®SPACCER מיוצרים מאלומיניום מיוחד חזק מאוד במיוחד עבור כלי הרכב שלך לפי מספר השלדה ומגיעים עם ציפוי אנודייז בצבע שחור מט.
כדי להתחיל בתהליך ההזמנה, בחר ביצרן ובדגם ובכמה מילימטרים תרצה להגביה את הרכב שלך:

רכב

נא בחר ביצרן ובדגם

ערכת SPACCER

ערכת SPACCER

להגבהת הרכב ב-12 מ"מ לסרן - כולל כל חלקי ההרכבה, ערכה אחת = 2 SPACCER (1 לצד ימין ו-1 לצד שמאל)

ערכת SPACCER

פרופיל גומי עבור SPACCER

להגבהה נוספת של 3 מ"מ לכל ערכת SPACCER - פשוט XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

פרופיל גומי ל-SPACCER