הרכבה

שלב 1

  • הרם את הרכב בעזרת מגבה מכני (ג'ק) או מגבהה (ליפט
  • הוצא את הגלגל
  • הסר את הקפיצים (אין צורך לעשות זאת ברכבים בהם ניתן לכווץ את הקפיצים בעזרת מתקן לכיווץ קפיצים ללא פירוקם - ניתן במקרה זה פשוט לכווץ את הקפיצים ולהרכיב את ה-SPACCER)

שלב 2

  • הרכב את ה-®SPACCER מעל לקפיצים (או מתחתם)
תחליט אם להרכיב את ה-®SPACCER מעל או מתחת לקפיצים לפי סוג הרכב שלך. ניתן למצוא את מקום ההרכבה המדויק בדף הנלווה של מדריך ההרכבה.

שלב 3

  • הרכב מחדש את הקפיץ עם ה-SPACCER – סיימת.