קבע את עמדת הגובה המירבית האפשרית / קבע את תנועת הקפיץ הנותרת

הגובה המירבי של עמדה גבוהה מוגבל על ידי התנועה הנותרת של הקפיץ לאחר הגדרת הגובה, תנועת הקפיץ הנותרת חייבת להיות לפחות 4 ס"מ. יש להיצמד לתנועת הקפיץ הנותרת כדי להבטיח עמדת גובה ללא בעיות. על ידי כך נשארים צינורות הבלמים, הפירים של התנועה, הסרנים (axles) והשלדה בטווח הסבילות שנבדק על ידי הייצרן.

זהירות! יש למדוד תמיד בהתחלה את מצב הקומפרסיה כדי שתוצאות המדידה לא יהיו לא נכונות. אין להרים את כלי הרכב עם פלטפורמת הרמה או מגבה (jack) לשם כך.

כך תקבע את תנועת הקפיץ הנותרת

  1. סמן את מרכז הגלגל עם סרט דבק, ומדוד אנכית עד לקצה הכנף.
  2. במצב של מנוחה מדוד את המרחק בין מרכז הגלגל המסומן אל בין הניצב לקצה הכנף (ראה תמונה למטה) ורשום את הערך (הערה: תמיד יש למדוד תחילה את הרכב במצב מנוחה, ולאחר מכן במצב ריבאונד. אחרת התוצאות יהיו שגויות).
    Auto eingefedert
  3. הרם את השלדה (שסי) באמצעות מגבה או פלטפורמת הרמה.
  4. כעת הרכב מתוח במלואו בגלגלים, שאין להם שום קשר עם הקרקע (ראה את השרטוט הבא). כעת מדוד שוב את המרחק בין מרכז הגלגל ובין מרכז הכנף.
    Auto ausgefedert

דוגמה לחישוב

60 cm

– 50 cm

10 cm

– 4 cm

6 cm

וידאו סירטון הדרכה

זהירות ! לאחר ההמרה חייבת להישאר תנועה של לפחות 4 ס"מ.