Zistite, aké je maximálne možné zvýšenie podvozku / rezervy zdvihu pružiny.

Maximálna výška zvýšenia podvozku je obmedzená rezervou zdvihu pružiny. Na registráciu TÜV podľa § 21 alebo § 19 ods. 2 StVZO (nemecký zákon o cestnej premávke) je potrebná rezerva zdvihu pružiny po zvýšení podvozku najmenej 4 cm. Dodržiavanie rezervy zdvihu pružiny zaručuje bezproblémové zvýšenie podvozku. Brzdové hadice, hnacie hriadele, nápravy a podvozok tak zostanú v rozsahu tolerancie testovanom podľa TÜV (informačný list TÜV 751, príloha II).

ABY VÝSLEDOK MERANIA NEBOL FALOŠNÝ, VŽDY NAJSKÔR ZMERAJTE VZDIALENOSŤ V NEODPRUŽENOM STAVE, KEĎ SÚ PRUŽINY ZAŤAŽENÉ! VOZIDLO SA NESMIE PREDTÝM ZDVÍHAŤ (NAPR. PLOŠINOVÝM ZDVIHÁKOM)

Postup pre určenie maximálne možného zvýšenia podvozku:

  1. Vyznačte si lepiacou páskou stred kolesa a zmerajte kolmú vzdialenosť priamo k okraju blatníka.
  2. V pokojovom stave zmerajte kolmú vzdialenosť medzi označeným stredom kolesa a okrajom blatníka (obrázok A) a zaznamenajte si hodnotu (POZOR: Vozidlo vždy merajte najskôr v pokojovom stave, keď sú pružiny zaťažené, potom v odpruženom stave, inak bude výsledok merania falošný).
  3. Zdvihnite karosériu pomocou zdviháka alebo zdvíhacej plošiny.
  4. Teraz je vozidlo odpružené a kolesá nemajú žiadny kontakt s podlahou (obrázok B). Teraz odmerajte vzdialenosť medzi stredom kolesa a spodným okrajom blatníka.
Obrázok A
Obrázok A: vozidlo v pokoji (pružiny sú zaťažené) Meracie body: stred blatníka a stred kolesa DÔLEŽITÉ! Pred týmto meraním vozidlo nezdvíhajte, inak bude výsledok merania falošný!
Obrázok B
Obrázok B: odpružené vozidlo Meracie body: stred blatníka a stred kolesa

Optimalizácia zdvihu pružiny

Pred odskrutkovaním tlmiča odmerajte, akú vôľu má závit hore. Alternatívne môžete podľa vôle namontovať podložky. Týmto zväčšíte rezervu zdvihu pružiny (väčšie pohodlie pri jazde).)

2134SilenblokPodložky ŠtandardOriginálna piestnicaPiestnica?

Rezervu zdvihu pružiny je možné zväčšiť pomocou podložiek pod silenblok. Podľa potreby ich namontujte medzi piestnicu a silenblok. Týmto zväčšíte rezervu zdvihu pružiny (väčšie pohodlie pri jazde). Ak táto rezerva zdvihu nie je dostatočná, ponúkame na výber predĺženie piestnice, ktoré je možné objednať na adresewww.spaccer.com

Príklad

V príklade zobrazenom vedľa je možné na vozidle zdvihnúť podvozok až o 6,0 cm.

Vzdialenosť v odpruženom stave (obrázok B)49,0 cm
Vzdialenosť v stave pokoja pri zaťažení (obrázok A)– 39,0 cm
Rezerva zdvihu pružiny10,0 cm
Požadovaná minimálna rezerva zdvihu pružiny– 4,0 cm
Maximálne možne zvýšenie podvozku= 6,0 cm
1234
SPACCER (1,2cm)1,2 cm2,4 cm3,6 cm4,8 cm
SPACCER (1,2 cm) s voliteľným gumovým profilom (0,3 cm)1,5 cm3,0 cm4,5 cm6,0 cm
PO ZVÝŠENÍ PODVOZKU MUSÍ ZOSTAŤ MINIMÁLNE 4 CM REZERVA ZDVIHU PRUŽINY!

Počítacia pomôcka