Systém pre zvýšenie výšky podvozku motorového vozidla

Systém SPACCER® na zdvíhanie vozidiel s listovými pružinami

Výhody pre Vás:

vyššia svetlá výška vozidla optimálne použitie pri osobných motorových vozidlách s častou prevádzkou s prívesom zlepšený komfort nastupovania vyrovnanie úrovne pri stálom prídavnom zaťažení zlepšenie priechodnosti kolies športový terénny vzhľad motorového vozidla vhodné aj pre nižšie uložené motorové vozidlá