กำ หนดระยะยกช่วงล่างสูงสุดที่เป็นไปได / ระยะสปริงช่วงล่างที่เหลืออยู่

ระยะสปริงช่วงล่างที่เหลืออยู่จะเป็นตัวกำ หนดระยะยกช่วงล่างสูงสุด สำ หรับการจดทะเบียน TÜV ตามพระราชบัญญัติการ ออกใบอนุญาตการจราจรทางบก (StVZO) มาตรา 21 หรือมาตรา 19(2) ระยะสปริงที่เหลืออยู่หลังจากยกช่วงล่างจะต้อง เหลืออย่างน้อย 4 ซม. การติดตั้งตามระยะสปริงช่วงล่างที่เหลืออยู่จะรับประกันการยกช่วงล่างได้โดยไม่มีปัญหา จากผล การทดสอบโดย TÜV (เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์TÜV 751 ภาคผนวก II) ช่วงความคลาดเคลื่อนของท่อเบรค เพลาขับ เพลา และแชสซียังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได

เพื่อให้ผลการวัดถูกต้อง โปรดวัดระยะในสภาวะยุบตัวก่อนเสมอ ไม่ควรใช้ อุปกรณ์ยกรถไว้ล่วงหน้า (เช่น เครื่องยกรถ)

วิธีกำ หนดระยะยกช่วงล่างสูงสุดที่เป็นไปได้:

  1. . ใช้เทปกาวทำ เครื่องหมายที่จุดกึ่งกลางล้อ แล้ววัดตามแนวตั้งจนถึงขอบบังโคลน
  2. เมื่อจอดยานพาหนะบนพื้นราบ ให้วัดระยะตามแนวตั้งระหว่างจุดกึ่งกลางล้อที่ทำ เครื่องหมายไว้ถึง ขอบบังโคลน (รูป A) แล้วจดบันทึกค่า (ข้อควรระวัง: วัดระยะเมื่อจอดยานพาหนะบนพื้นราบก่อนเสมอ แล้วค่อยวัด เมื่ออยู่ในสภาวะยืดตัว ไม่เช่นนั้นผลการวัดอาจผิดพลาด)
  3. ใช้แม่แรงหรือเครื่องยกรถขึ้น
  4. ยานพาหนะจะยืดตัวและล้อจะลอยจนไม่สัมผัสกับพื้น (รูป B) แล้ววัดระยะอีกครั้งระหว่างจุดกึ่งกลางล้อถึงขอบล่าง ของบังโคลน
รูป A
รูป A: จอดยานพาหนะบนพื้นราบ (ยุบตัว) จุดวัด: จุดกึ่งกลางบังโคลนและจุดกึ่งกลางล้อ ข้อควรจำ ! อย่ายกยานพาหนะขึ้นก่อนการวัดบนพื้นราบ เนื่องจาก ผลการวัดอาจผิดพลาด!
รูป B
รูป B: ยานพาหนะยืดตัว จุดวัด: จุดกึ่งกลางบังโคลนและจุดกึ่งกลางล้อ

เพิ่มประสิทธิภาพการสปริงช่วงล่าง

ก่อนที่จะคลายเกลียวโช้คอัพ ให้วัดระยะเกลียวส่วนที่เหลือจากด้านบน หรือจะใส่ แหวนรองระยะนี้ก็ได้วิธีนี้จะเพิ่มระยะสปริงช่วงล่างที่เหลืออยู่ (ขับขี่นุ่มนวลขึ้น)

2134สตรัทเมาท์ส่วนบนแหวนรอง มาตรฐานก้านสูบของแท้ก้านสูบ?

การติดตั้งแหวนรองฝาปิดด้านบนระหว่างก้านสูบและสตรัทเมาท์ส่วนบน จะเพิ่มระยะสปริงช่วงล่างที่เหลืออยู่ วิธีนี้จะเพิ่มระยะสปริงช่วงล่างให้ขับขี่นุ่มขึ้นในกรณีที่ระยะ สปริงช่วงล่างไม่เพียงพอ สั่งซื้อส่วนขยายก้านสูบของเราได้ทwww.spaccer.com

ตัวอย่าง

กรณีตัวอย่างที่ตรงกันข้าม ยานพาหนะจะยกช่วงล่างได้ สูงสุด 6.0 ซม.

ระยะยืดตัว (รูป B)49,0 cm
ระยะยุบตัว (รูป A)– 39,0 cm
ระยะสปริงช่วงล่าง10,0 cm
จะต้องมีระยะสปริงช่วงล่างขั้นต่ำ– 4,0 cm
ระยะยกช่วงล่างสูงสุดที่เป็นไปได= 6,0 cm
1234
SPACCER (1.2 ซม.)1,2 cm2,4 cm3,6 cm4,8 cm
SPACCER (1.2 ซม.) พร้อม โปรไฟล์ยางเสริม (0.3 ซม.)1,5 cm3,0 cm4,5 cm6,0 cm
หลังจากยกช่วงล่าง ระยะสปริงจะต้องเหลืออยู่อย่างน้อย 4 ซม.!

ความช่วยเหลือด้านคณิตศาสตร์