วิดีโอการสอน

SPACCER®

วิธีการตรวจสอบระยะช่วงล่างที่เหลือ

การติดตั้งยางกันกระแทกลงในแกนโช้ค (ด้วยคอยล์สปริงแม็คเฟอร์สัน)

การติดตั้ง