การติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 1

  • ยกรถขึ้นมาด้วยแม่แรงหรือลิฟต์ยกรถ
  • ถอดล้อ
  • ถอดคอยล์สปริง

ขั้นตอนที่ 2

  • ใส่ SPACCER® ไว้ด้านบน (หรือด้านล่าง)

ขั้นตอนที่ 3

  • ติดตั้งคอยล์สปริงด้วย SPACCER® ที่ใส่เข้าไปแล้ว – เป็นอันเสร็จสิ้น