Skip to main content

SPACCER® është zgjidhja për suspensionet për të gjitha modelet dhe markat

Sistemi i suspensionit SPACCER® ofron një metodë të lehtë dhe të shpejtë për ngritjen e përparme dhe / ose të pasme të mjetit tuaj deri në 48 mm.

Përfitimet tuaja

SPACCER® përshtatet në të gjitha automjetet

SPACCER®i përshtatet modelit origjinal të gjitha të bobinave dhe të gjitha aksesorëve të sustave, bobinave spirale dhe balestrave. Paketa e ngritjes mund të instalohet si tek amortizatorët me vaj dhe ato me gaz (suspension në ajër).

323

Prodhues

7.366

Modele

60.623

Susta pezullimi