Sistemi i suspensionit SPACCER®

Sistemi SPACCER® për ngritjen e automjeteve me burime gjethesh

Përfitimet tuaja:

hapësirë më e madhe e përshtatshme posaçërisht për rimorkiatorët e mjeteve të pasagjerëve Përmirësim i hyrjes fillestare Kontrolli i nivelit për ngarkesa të përhershme Hapësirë më e madhe gomë-trup Pamje më sportive për rrugë jashtë qyteti edhe për automjetet më të ulëta