Sự nghiệp của bạn tại SPACCER

Không gì hấp dẫn hơn Lĩnh vực ô tô. Sự di chuyển và linh hoạt của từng cá nhân ngày càng trở nên quan trọng. Vì thế, tại sao không đầu tư vào giá trị thị trường cho bản thân ngay? Và tham gia với chúng tôi. Chúng tôi cung cấp cơ hội phát triển về kĩ thuật, bán hàng và hoạt động tổ chức. Chúng tôi đang tìm kiếm Bạn.

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgabe mit Gestaltungsmöglichkeiten sowie individuellen Entwicklungschancen. Eine…

Read more