Skip to main content

Tính giá ngay

Đặt hàng Hệ thống Nâng SPACCER® của bạn tại đây ngay. Dựa trên số khung động cơ xe của bạn, ® được làm riêng từ loại nhôm mạ đen sức mạnh cao đặc biệt. Để bắt đầu đặt hàng xin hãy chọn hãng và kiểu dáng và số milimet bạn muốn nâng động cơ lên:

Xe

Xin hãy chọn nhà sản xuất và kiểu dáng

Bộ SPACCER
Mô hình của tôi ở đâu?

Bộ SPACCER

để nâng trục lên 12 mm cho mỗi bộ - bao gồm tất cả phần cứng, 1 Bộ = 2 SPACCER (1 trái, 1 phải)

Bộ SPACCER

Đơn vị cao su cho SPACCER

để nâng thêm 3mm cho mỗi bộ SPACCER - vừa vặn vào phần lắp sẵn, 1 Bộ = 2 cấu hình cao su

SPACCER cấu hình cao su