Tại sao SPACCER?

  • Có thể tự do lựa chọn mức độ nâng (12/24/36 / 48mm - với mặt cắt cao su 3mm lên đến 60mm) Khung xe nguyên bản không thay đổi Sự thoải mái / điều chỉnh khung xe ban đầu được giữ lại Lò xo gốc được giữ lại Không thay đổi / chỉnh sửa các bộ phận Nhanh chóng và không phức tạp lắp đặt Nếu cần thiết, thang máy có thể dễ dàng đảo ngược và lông