Hồ sơ cao su

Cấu hình cao su tùy chọn có sẵn cho tất cả SPACCERs

Để có thêm lực nâng, bạn có thể chèn một cấu hình cao su tùy chọn vào rãnh lắp chuyên dụng của nó. Biên dạng cao su sẽ thêm 3mm (.12 in) nữa vào lực nâng 12mm (.47 in) trên mỗi SPACCER, dẫn đến tổng lực nâng là 15mm (.59 in) cho mỗi tổ hợp SPACCER / cao su. Hồ sơ cao su dày 3,8mm (0,15 in) và sẽ được nén xuống 3,0mm (0,12 in) khi lắp đặt.

Lợi ích của SPACCER / kết hợp hồ sơ cao su

  • Thang nâng bổ sung 3mm (.12 in) Cho phép điều chỉnh mức độ nâng tốt hơn Nâng cao sự thoải mái khi đi xe do hiệu ứng giảm sốc và giảm tiếng ồn

Nếu bạn chỉ mua một SPACCER bằng cao su, hãy đảm bảo rằng SPACCER này được gắn vào SPACCER đầu tiên. Các cấu hình cao su có thể được gắn cho cá nhân hoặc cho tất cả SPACCER. Cấu hình cao su chỉ có sẵn khi kết hợp với SPACCERs.