Chiều cao nâng tối đa có thể / Xác định độ dịch chuyển lò xo còn lại

Chiều cao nâng tối đa bị độ dịch chuyển lò xo còn lại giới hạn. Với đăng ký TÜV theo §21 cũng như §19(2) StVZO, độ dịch chuyển lò xo còn lại tối thiểu là 4 cm sau khi nâng. Tuân thủ theo độ dịch chuyển lò xo còn lại sẽ đảm bảo không có vấn đề khi nâng. Do đó, các ống phanh, trục truyền động, các trục và khung xe vẫn nằm trong phạm vi sai số được TÜV thử nghiệm (tờ thông tin TÜV 751, Phụ lục II).

ĐỂ KẾT QUẢ ĐO KHÔNG BỊ SAI LỆCH, VUI LÒNG LUÔN ĐO KHOẢNG CÁCH Ở TRẠNG THÁI NÉN TRƯỚC! XE KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NÂNG LÊN (VÍ DỤ: XE NÂNG NGƯỜI)

Cách xác định độ cao nâng tối đa có thể:

  1. .Đánh dấu tâm bánh xe bằng băng dính và đo đến cạnh chắn bùn theo chiều dọc.
  2. Ở trạng thái không hoạt động, đo khoảng cách giữa tâm bánh xe được đánh dấu đến cạnh chắn bùn theo chiều dọc hướng lên (Hình A) và ghi giá trị (LƯU Ý: Đầu tiên, luôn đo xe ở trạng thái không hoạt động, sau đó ở trạng thái nảy lại, nếu không kết quả đo sẽ bị sai lệch).
  3. Nâng thân xe bằng thiết bị kích hoặc sàn nâng.
  4. Bây giờ chiếc xe đã được nảy lại và các bánh xe không tiếp xúc với mặt đất (Hình B). Bây giờ đo lại khoảng cách giữa tâm bánh xe và cạnh dưới của chắn bùn.
Hình A
Hình A: xe ở trạng thái không hoạt động (nén lại) Điểm đo: tâm của chắn bùn và tâm bánh xe QUAN TRỌNG! Không nâng xe trước khi đo, nếu không kết quả đo sẽ bị sai lệch!
Hình B
Hình B: xe đã nảy lại Điểm đo: Tâm của chắn bùn và tâm bánh xee

Tối ưu hóa độ dịch chuyển lò xo

Trước khi tháo các bộ giảm xóc, đo xem có bao nhiêu vòng ren trống lên trên. Ngoài ra, có thể lắp đặt các vòng đệm xung quanh đoạn kích thước trống. Điều này làm tăng độ dịch chuyển lò xò còn lại (thoải mái hơn khi chạy)

2134Vòng bi vòmVòng đệm Mặc địnhCần piston gốcCần piston?

Có thể tăng độ dịch chuyển lò xo còn lại có bằng các vòng đệm - bộ chia vòm. Lắp những cái này giữa cần piston và vòng bi vòm theo yêu cầu. Điều này sẽ làm tăng độ dịch chuyển lò xo còn lại để thoải mái hơn khi chạy. Nếu độ dịch chuyển lò xo này không đủ, chúng tôi cung cấp một phần mở rộng cần piston có thể tùy chọn, đặt hàng tại www.spaccer.com

Ví dụ

Trong ví dụ bên cạnh, xe có thể được nâng lên tới 6,0 cm.

Khoảng cách đã nảy lại (Hình B)49,0 cm
Khoảng cách đã nén (Hình A)– 39,0 cm
Độ dịch chuyển lò xò 10,0 cm
Độ dịch chuyển lò xò tối thiểu bắt buộc– 4,0 cm
Độ nâng tối đa có thể = 6,0 cm
1234
SPACCER (1,2cm)1,2 cm2,4 cm3,6 cm4,8 cm
SPACCER (1,2cm) với cấu hình cao su tùy chọn (0,3cm) 11,5 cm3,0 cm4,5 cm6,0 cm
SAU KHI NÂNG, ĐỘ DỊCH CHUYỂN LÒ XO CÒN LẠI PHẢI ÍT NHẤT LÀ 4CM!

Hỗ trợ Toán