Hệ thống Nâng SPACCER®

Hệ thống SPACCER® nâng xe bằng lò xo lá

Lợi ích của bạn

gia tăng khoảng trống đặc biệt phù hợp cho xe kéo vận chuyển cải thiện độ vào thoải mái Kiểm soát độ tải vĩnh viễn Cải thiện khoảng trống thân đến bánh hỗ trợ dáng vẻ off-road dành cho các xe thấp