SPACCER® là giải pháp nâng cho mọi hãng và kiểu dáng

Hệ thống nâng SPACCER® cung cấp một phương pháp nâng nhanh và dễ dàng để nâng phía trước hoặc/và sau xe lên đến 48 mm. Lợi ích của bạn: