Bảo vệ khỏi tiếng ồn hệ thống treo

Hệ thống SPACCER® còn phù hợp lí tưởng để làm giảm tiếng ồn hệ thống treo Đôi lúc có tiếng ồn ào phát ra từ trục trước hoặc sau của động cơ. Thường là do có một lò xo nằm không khớp vào vị trí, và làm cho khung bị hạ thấp. Lò xo cứng tại nơi kết thúc và khung không vừa vào nhau. Vùng giao nhau ít hơn 10 phần trăm là thường thấy. Kết quả làm cho tiếng ồn xuất hiện tại trụng - "nó rung lắc và vỡ". SPACCER® chính là giải pháp. Hình dáng đã được bảo bộ và nhôm linh hoạt vừa khớp hoàn hảo vào lò xo và khung và hoạt động như một bộ hấp thụ tiếng ồn. Cấu hình cao su tùy chọn SPACCER® còn cải thiện hiệu ứng này thêm để bảo vệ tiếng ồn một cách lí tưởng. Nó chỉ tốn một bộ SPACCER® cho mỗi khung để giảm tiếng ồn và nứt gãy.