XÁC NHẬN XÁC THỰC

Tại đây, bạn có thể kiểm tra xem SPACCER® của mình có phải là phụ tùng chính hãng hay không bằng cách xem số sản xuất của nó trên chứng chỉ xác thực. Tìm hình ba chiều bảo mật trên chứng chỉ xác thực. Điều này cho thấy một quả địa cầu ba chiều.

Thay vì 00000000, vui lòng nhập số gồm 8 chữ số của bạn ở đầu bản đồ và nhấp vàoXÁC NHẬN XÁC THỰC

xác thực ...

Xin vui lòng chờ đợi. Tính xác thực đang được kiểm tra ...